Projektové řízení od A až do Z

Na projektového manažera jsou kladeny stále vyšší nároky. Projektům je věnována stále větší a větší pozornost. Firmy přecházejí na tzv. projektové řízení, startují stále nové projekty a kladou důraz na vzdělávání svých projektových manažerů. Doba je turbulentní a plná změn. Projektový manažer musí být schopen úspěšně řídit projekt a svůj projektový tým. Projektový manažer si musí stále prohlubovat své kompetence (znalosti, dovednosti a zkušenosti), znát pravidla pro řízení projektu a umět vést správně svůj tým. Proto přinášíme kurz projektového řízení, kde si probereme vše od A do Z.

zaklady project managementu

Cíl kurzu

Cílem kurzu je předat vám praktické zkušenosti z řízení projektů a zvýšit kompetence projektového manažera. Získat teoretické a praktické informace o tom, jak projekt efektivně zahájit, naplánovat, odřídit a ukončit. Prakticky ukázat od bodu A do bodu Z, jak postupovat krok za krokem od úvodního nápadu až po vyhodnocení projektu v závěrečné (poprojektové) fázi.  Cílem kurzu je společně zpracovat svůj projektový záměr.

Obsah kurzu

1.den

 • Úvod do projektového řízení 
  • Co je to projekt
  • Co je to projektové řízení a jeho zásady
  • Mezinárodně uznávané standardy a metodiky
  • Projektový záměr
  • Zásady úspěšného řízení projektu
  • Nástroje a techniky řízení projektu
  • Cíle a přínosy
  • Posloupnost a životní cyklus projektu

2. den

 • Osobnost projektového manažera 
  • Kompetence projektového manažera
  • Životní fáze týmu
  • Vedení projektového týmu
  • Projektové zásady
  • Zápis z porady
  • Reporty o stavu projektu

3.den

 • Předprojektová fáze projektu 
  • Registr zainteresovaných stran
  • SWOT analýza
  • Logický rámec
  • WBS
  • Kvalita projektu
  • Nástroje řízení kvality

4.den

 • Plánování 
  • Plán řízení projektu
  • Matice odpovědnosti
  • Organizační struktura, role, odpovědnosti
  • Komunikační plán
  • Rozpočet a finanční plán
  • Registr rizik
  • Harmonogram

5.den

 • Realizace a ukončení projektu 
  • Zápis z porady
  • Report o stavu projektu
  • Seznam bodů k řešení
  • Změny v projektu
  • Předávací a akceptační protokol
  • Vyhodnocení projektu
  • Seznam poučení

Tento kurz je pro všechny, co:

 • máte zájem prohloubit si své znalosti a prakticky si je procvičit
 • zvládáte základní orientaci v projektovém řízení a chcete se podrobně seznámit s nástroji projektového řízení, které lze využít v plánování a realizaci projektu
 • chcete sdílet své zkušenosti projektových manažerů
 • se chcete naučit zpracovat projektový záměr

Metodika

 • teoretický výklad spojený s praktickými příklady
 • praktické procvičování
 • případové studie
 • týmová práce
 • společné diskuze
 • brainstorming
 • zpětná vazba

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Projektové řízení od A až do Z.

Rozsah kurzu

5 dnů (40 školících hodin)

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Projektové řízení od A až do Z

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Projektové řízení pro pokročilé
  Kompetenční model manažera podle IPMA ICB