Praktický workshop pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností

Každý projektový manažer je vůdce svého projektového týmu. Aby byl správným vůdcem, musí mít vůdčí schopnosti, manažerské a komunikační dovednosti, musí umět řešit konflikty a krize a současně by měl být kreativní, důvtipný a vynalézavý.  Být dobrým projektovým manažerem vyžaduje více než jenom „tvrdé znalosti a dovednosti“. Vyžaduje to porozumění, empatii, umět motivovat svůj tým, umět vyjednávat a komunikovat. To vše znamená, že „měkké dovednosti“ jsou pro projektového manažera klíčové.

Kompetenční model projektového manažera dle Mezinárodního standardu projektového řízení ®IPMA ICB se skládá z technických, kontextových a behaviorálních kompetencí. V tomto workshopu se zaměříme na praktické procvičování behaviorálních kompetencí, tzn. osobními a sociálními kompetencemi projektového manažera.  Behaviorální neboli osobní a sociální kompetence definují 10 elementů kompetencí. Sebereflexe a sebeřízení, osobní integrita a spolehlivost, komunikační dovednosti, zainteresovanost a vztahy, vůdcovství, týmová práce, konflikty a krize, kreativita-vynalézavost a důvtip, vyjednávání, orientace na výsledky. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zdokonalit se  „měkkých“ dovednostech (vyjednávání, řešení konfliktů a krizí, komunikační dovednosti, vedení týmů aj.), prakticky je procvičit a sdílet zkušenosti projektového manažera v řízení svých týmů.

project management

Obsah kurzu

 • Behaviorální kompetence (1.den)
  • Sebereflexe a sebeřízení
  • Osobní integrita a spolehlivost
  • Komunikační dovednosti
  • Zainteresovanost a vztahy
  • Vůdcovství
  • Týmová práce
  • Konflikty a krize
  • Kreativita, vynalézavost a důvtip
  • Vyjednávání
  • Orientace na výsledky
 • Vůdcovství aneb jak se stát vůdcem
 • Komunikační dovednosti (2.den)
  • Poskytování srozumitelných a strukturovaných informací a ověřování jejich porozumění
  • Umožňování a podpora otevřené komunikace
  • Volba komunikačních kanálů a stylů
  • Vedení porad
  • Pravidla a principy efektivní komunikace v týmu
  • Facilitace a koučování
  • Procvičování
 • Týmová spolupráce a motivace svého týmu
  • Význam týmové spolupráce
  • Fáze vývoje týmu
  • Výběr členů a budování týmu
  • Role jednotlivých členů týmu a jejich přínosu
  • Podpora spolupráce a budování vztahů v týmu
  • Podpora, facilitace a přezkoumávání rozvoje týmu a jejich členů
  • Posilování týmu prostřednictvím delegování úkolů a zodpovědnosti
  • Rozpoznávání chyb a podpora učení se z nich
  • Principy fungování a vedení týmu
  • Týmové role
  • Využití potenciálu týmu
  • Motivace týmu
  • Procvičování
 • Jak správně vyjednávat (3.den)
  • Analýza komunikačního partnera před vyjednáváním
  • Strategie vyjednávání
  • BATNA
  • Manipulativní a nátlakové techniky
  • Procvičování
 • Řešení konfliktů a krize
  • Předvídání a předcházení konfliktů a krizí
  • Analýza příčin a důsledků konfliktů a krizí
  • Mediace a řešení konfliktů a krizí
  • Procvičování

Tento kurz je pro všechny, co:

 • chcete být správnými lídry a vůdci svých týmů
 • máte zájem prohloubit si své znalosti a prakticky si je procvičit
 • chcete sdílet své zkušenosti projektových manažerů

Metodika

 • teoretický výklad spojený s praktickými příklady
 • praktické procvičování
 • případové studie
 • týmová práce
 • společné diskuze
 • zpětná vazba

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování Praktického workshopu pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností

Rozsah kurzu

3 dny (24 školících hodin)

Termíny

termíny pro otevřené kurzy nejsou vypsány

Předchozí kurzy

Základy projektového řízení (2 dny, 16 školících hodin)

Projektové řízení pro pokročilé (2 dny, 16 školících hodin)

Navazující kurzy

Projektové řízení od A až do Z (5 dnů, 40 školících hodin)

Kompetenční model projektového manažera dle Mezinárodního standardu projektového řízení ®IPMA ICB  (1 den, 8 školících hodin)

Příprava k certifikaci projektových manažerů IPMA (5 dnů, 40 školících hodin)

Přihlaste se na kurz Praktický workshop pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Kompetenční model projektového manažera dle Mezinárodního standardu projektového řízení ®IPMA ICB
  Komplexní příprava k certifikaci IPMA®