fbpx

DEVELOPMENT CENTRUM

Objektivní hodnocení dovedností,
potenciálu a identifikace talentů.

Jaké metody jsou nejčasněji používány?

Individuální prezentace

sebeprezentace, rychlá argumentace

Výkonové testy

práce pod stresem, zvládání zátěže, pracovní tempo

Individuální, dialogové a skupinové aktivity

modelové situace, případové studie, řešení problémů, rozhodování, SWOT analýza, Brainstorming

Osobnostní dotazníky

sledování vybraných osobnostních charakteristik

Sebehodnocení, vzájemné hodnocení

nominační technika

Polostrukturovaný, strukturovaný rozhovor

Diagnostické nástroje

O Development centru

Hovoříme-li o Development centru (DC) máme na mysli zejména jeho uplatnění jako nástroje analýzy vzdělávacích potřeb. Potřebujeme-li identifikovat růstový potenciál, chceme-li se zaměřit na rozvoj talentů např. v rámci Talent managementu, potřebujeme poznat kvality a rezervy daných zaměstnanců.

Možné cíle Development centra

  • Identifikace úrovně znalostí, dovedností, schopností a základní charakteristiky osobnosti
  • Posouzení identifikace růstového potenciálu, silných stránek a rezerv za účelem nastavení dlouhodobého rozvoje (identifikace rozvojových potřeb)
  • Motivační nástroj pro další rozvoj zaměstnanců (budou chtít a současně i vědět, jak na sobě pracovat)
  • Individuální doporučení konkrétních forem vzdělávacích aktivit
  • Využití pro vytvoření individuálních měřitelných plánů osobního a profesního rozvoje každého účastníka

Kdy je dobré uvažovat a přemýšlet o realizaci DC:

Při potřebě systematického rozvoje vybraných zaměstnanců, talentů např. Talent Management, Talent pool

Nabízíme

Služby, které naše ProEduCo nabízí v oblasti Development Centra:

Development Centrum

Pro skupinu 5-12 zaměstnanců

Individuální DC

pro jednotlivce nebo skupiny kdy není možné, aby se zaměstnanci setkali v jeden den

Školení hodnotitelů, moderátorů DC Externího hodnotitele nebo psychologa

v rámci vašeho DC pro zajištění vyšší objektivity

Projekty Development Center

Pro oddělení nebo celou firmu včetně koordinace a komunikace ve firmě

Zalíbila se Vám naše nabídka?

Pokud jste si vybrali z výše uvedených služeb, klikněte na tlačítko MÁM ZÁJEM.

Menu