Development centrum

Objektivní hodnocení dovedností, potenciálu a identifikace talentů

METODY, KTERÉ NEJČASTĚJI POUŽÍVÁME

Individuální pohovory

Skupinové modelové situace

Případové studie

Profesní diagnostika

Individuální přístupy

Zpětná vazba

Co je Development centrum (DC) ?

Velmi spolehlivá moderní metoda sloužící:

 • ke zmapování kompetencí zaměstnanců
 • k identifikaci růstového potenciálu zaměstnanců
 • k poznání kvalit a rezerv zaměstnanců
 • k nastavení plánu dalšího rozvoje zaměstnanců
 • k posílení motivace zaměstnanců
 • k zaměření rozvoje talentů
 • ke zvyšování efektivity vynaložených investic do zaměstnanců.

Přínosy Development centra

 • Umožňují kvalifikované posouzení stávajících pracovníků
 • Identifikují silné stránky a příležitosti jednotlivců
 • Mapují manažerský potenciál jednotlivců
 • Nabízí kariérní plány účastníků na další období
 • Přináší podněty pro řešení aktuálních problémů
 • Pomáhají měřit efektivitu rozvojového a motivačního programu
 • Poskytují možnost srovnání účastníků mezi sebou
 • Umožňují účastníkům učit se nápodobou
 • Zvyšují kompetence interních hodnotitelů.

CO JE PRO NAŠI PRÁCI TYPICKÉ ?

analytics

Pečlivá analýza potřeb zadavatele:

Před každou realizací Development Centra velice zodpovědně zkoumáme:

 • požadavky a představy zadavatele
 • cíle, smysl a přínos realizace
 • nastavení vhodného designu Development centra
 • komplexně vše pro úspěšnou realizaci Development centra.
analytics

Odbornost

 • Využíváme naše zkušené týmy hodnotitelům facilitátorů a odborníků na realizaci Development centra dle požadavků zákazníka.
analytics

Komplexnost – věnujeme se celému procesu:

 • pomáháme zákazníkům definovat sledované kompetence
 • připravujeme vhodnou formu interní komunikace
 • navrhujeme design Development centra
 • realizujeme Development centrum včetně individuální zpětné vazby účastníkům
 • pomáháme s návrhem formy i obsahu individuálních rozvojových plánů.
analytics

Zacílenost a jedinečnost aktivit

 • Celou realizaci a jednotlivé aktivity vždy „šijeme přímo na míru“, a to na základě výstupů analýzy potřeb zadavatele.

Kdy je dobré uvažovat a přemýšlet o realizaci DC:

Při potřebě systematického rozvoje vybraných zaměstnanců, talentů např. Talent Management, Talent pool

Psychodiagnostický screening

Nedílnou součástí development centra je také psychodiagnostický screening.  Díky odborným metodám testování lze zjistit úroveň vlastností a osobnostních předpokladů uchazeče pro danou pracovní pozici. Toto testování je vhodné i pro zjištění potencionálu zaměstnanců a také k identifikaci oblastí jejich osobnosti, které je u nich třeba rozvíjet.

Psychodiagnostický screening dokáže spolehlivě předpovědět výkonnost zaměstnance, jeho zapojení do týmu a sílu jeho motivace. Lze si také nadefinovat minimální požadovanou úroveň sledované osobnostní charakteristiky a porovnat ji s výsledkem uchazeče.

Testování provádějí autorizované oprávněné osoby, jež jsou schopni interpretovat výsledky testování. Testy jsou vhodné pro všechny úrovně managementu, administrativní, absolventské i dělnické pozice.

Společnost ProEduCo využívá validní a spolehlivé testy od společnosti Hogrefe-Testcentrum, která je předním evropským vydavatelem testů a publikací v oblasti psychodiagnostiky.

Nabízíme

Služby, které naše ProEduCo nabízí v oblasti Development Centra:

Development Centrum

Pro skupinu 5-12 zaměstnanců

Individuální DC

pro jednotlivce nebo skupiny kdy není možné, aby se zaměstnanci setkali v jeden den

Školení hodnotitelů, moderátorů DC Externího hodnotitele nebo psychologa

v rámci vašeho DC pro zajištění vyšší objektivity

Projekty Development Center

Pro oddělení nebo celou firmu včetně koordinace a komunikace ve firmě

Máte o Development centrum zájem? Kontaktujte nás a my pro Vás připravíme nabídku na míru.

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4