Praktický workshop pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností

Každý projektový manažer je vůdce svého projektového týmu. Aby byl správným vůdcem, musí mít vůdčí schopnosti, manažerské a komunikační dovednosti, musí umět řešit konflikty a krize a současně by měl být kreativní, důvtipný a vynalézavý.  Být dobrým projektovým manažerem vyžaduje více než jenom „tvrdé znalosti a dovednosti“. Vyžaduje to porozumění, empatii, umět motivovat svůj tým, umět vyjednávat a komunikovat. Právě proto nabízíme tento praktický workshop pro projektové manažery, kteří se chtějí zdokonalit v „měkkých dovednostech“.

Kompetenční model projektového manažera dle Mezinárodního standardu projektového řízení IPMA® ICB se skládá z technických, kontextových a behaviorálních kompetencí. V tomto workshopu se zaměříme na praktické procvičování behaviorálních kompetencí, tzn. osobními a sociálními kompetencemi projektového manažera.  Behaviorální neboli osobní a sociální kompetence definují 10 elementů kompetencí. Sebereflexe a sebeřízení, osobní integrita a spolehlivost, komunikační dovednosti, zainteresovanost a vztahy, vůdcovství, týmová práce, konflikty a krize, kreativita-vynalézavost a důvtip, vyjednávání, orientace na výsledky. 

zaklady project managementu

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zdokonalit se  „měkkých“ dovednostech (vyjednávání, řešení konfliktů a krizí, komunikační dovednosti, vedení týmů aj.), prakticky je procvičit a sdílet zkušenosti projektového manažera v řízení svých týmů.

Obsah kurzu

1.den

 • Behaviorální kompetence 
  • Sebereflexe a sebeřízení
  • Osobní integrita a spolehlivost
  • Komunikační dovednosti
  • Zainteresovanost a vztahy
  • Vůdcovství
  • Týmová práce
  • Konflikty a krize
  • Kreativita, vynalézavost a důvtip
  • Vyjednávání
  • Orientace na výsledky
 • Vůdcovství aneb jak se stát vůdce

2.den

 • Komunikační dovednosti
  • Poskytování srozumitelných a strukturovaných informací a ověřování jejich porozumění
  • Umožňování a podpora otevřené komunikace
  • Volba komunikačních kanálů a stylů
  • Vedení porad
  • Pravidla a principy efektivní komunikace v týmu
  • Facilitace a koučování
  • Procvičování
 • Týmová spolupráce a motivace svého týmu
  • Význam týmové spolupráce, týmové role
  • Fáze vývoje týmu, výběr členů a budování týmu
  • Role jednotlivých členů týmu a jejich přínosu
  • Podpora spolupráce, facilitace a přezkoumávání rozvoje týmu a jejich členů
  • Posilování týmu prostřednictvím delegování úkolů a zodpovědnosti
  • Rozpoznávání chyb a podpora učení se z nich
  • Procvičování

3.den

 • Jak správně vyjednávat 
  • Analýza komunikačního partnera před vyjednáváním
  • Strategie vyjednávání
  • BATNA
  • Manipulativní a nátlakové techniky
  • Procvičování
 • Řešení konfliktů a krize
  • Předvídání a předcházení konfliktů a krizí
  • Analýza příčin a důsledků konfliktů a krizí
  • Mediace a řešení konfliktů a krizí
  • Procvičování

Tento kurz je pro všechny, co:

 • chcete být správnými lídry a vůdci svých týmů
 • máte zájem prohloubit si své znalosti a prakticky si je procvičit
 • chcete sdílet své zkušenosti projektových manažerů

Metodika

 • teoretický výklad spojený s praktickými příklady
 • praktické procvičování
 • případové studie
 • týmová práce
 • společné diskuze
 • zpětná vazba

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování Praktického workshopu pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností

Rozsah kurzu

3 dny (24 školících hodin)

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Předchozí kurzy

Základy projektového řízení (2 dny, 16 školících hodin)

Projektové řízení pro pokročilé (2 dny, 16 školících hodin)

Navazující kurzy

Projektové řízení od A až do Z (5 dnů, 40 školících hodin)

Kompetenční model projektového manažera dle Mezinárodního standardu projektového řízení ®IPMA ICB  (1 den, 8 školících hodin)

Příprava k certifikaci projektových manažerů IPMA (5 dnů, 40 školících hodin)

Přihlaste se na kurz Praktický workshop pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Kompetenční model manažera podle IPMA ICB
  Komplexní příprava k certifikaci IPMA®