Komplexní příprava k certifikaci IPMA®

Komplexní příprava k certifikaci IPMA® verze 4.1 na stupně D, C, B nebo A. Společně vás provedeme celým certifikačním procesem včetně zpracování přihlášky a dokumentace. Tento kurz je sestaven tak, abyste získali kompletní znalosti a dovednosti pro úspěšné zvládnutí certifikační zkoušky IPMA®. Certifikace podle mezinárodně uznávaného standardu International Project Management Association (IPMA®) potvrzuje kompetentnost jedince k řízení projektů určité složitosti.

 

Kurz je akreditován IPMA Česká republika, což je zárukou kvality a vysoké úspěšnosti u zkoušky. Písemná část zkoušky je převážně zaměřená na užití standardu IPMA v konkrétních praktických situacích. Ústní část zkoušky probíhá formou simulačního workshopu, kde účastníci v rámci řešení případové studie mohou osvědčit vedle znalostí technik i svoje osobnostní a týmové předpoklady pro to být projektovým manažerem na vysoké úrovni.

 

Po absolvování našeho kurzu se můžete bez další přípravy přihlásit k certifikační zkoušce získat certifikát IPMA®. Pokud u písemné zkoušky IPMA® do 2 měsíců od skončení kurzu neuspějete, podpoříme vás zdarma v opakované přípravě konzultací při přípravě na opakovanou zkoušku.

 

komplexní příprava na IPMA

Cíl kurzu

 

Cílem je příprava na úspěšné složení písemné a ústní certifikační zkoušky stupně D, C, B nebo A. Během přípravného tréninku k certifikaci projektových manažerů podle IPMA® si nadefinujeme kompetence projektového manažera, naučíme se používat klíčové techniky, metody a nástroje a projdeme si celým certifikačním procesem.

Obsah kurzu

1.den

 • Úvodní informace 
 • Základní pojmy a terminologie
 • Zahájení projektu
  • Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází
  • Strategie, cíle a přínosy, trojimperativ
  • Požadavky
  • Logický rámec
  • Business Case

2.den

 • Plánování projektu
  • Zainteresované strany
  • Projektové přístupy
  • Metody řízení projektu
  • Plánování projektu – plán řízení projektu
  • Plánování rozsahu, času, rozpočtu, zdrojů, kvality
  • WBS (Work Breakdown Structure)
  • Analýza a řízení rizik
  • Business Case

3.den

 • Řízení realizace projektu
  • Zahájení projektu
  • Metody sledování a vyhodnocení projektu
  • Řízení kvality
  • Proces řízení změny
  • Agilní přístupy k řízení projektů
 • Uzavření a vyhodnocení projektu
  • Business Case

4.den

 • Projektový manažer a jeho behaviorální kompetence
  • Sebereflexe a sebeřízení
  • Osobní integrita a spolehlivost
  • Komunikační dovednost
  • Zainteresovanost a vztahy
  • Vůdcovství
  • Motivace
  • Týmová práce
  • Konflikty a krize
  • Vyjednávání (BATNA)
  • Kreativita, vynalézavost a důvtip

5.den

 • Certifikace „nanečisto“
  • Písemná část
  • Simulační worskhop
  • Vyhodnocení a doporučení k absolvování zkoušky

Tento kurz je pro všechny, co:

 • chtějí úspěšně složit certifikační písemnou a ústní zkoušku certifikace IPMA® verze 4.1 na stupně D, C, B nebo A.

Metodika

 • teoretický výklad spojený s praktickými příklady
 • praktické procvičování
 • případové studie
 • týmová práce
 • společné diskuze
 • zpětná vazba

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování Komplexní příprava k certifikaci IPMA®

Místo

Sokolovská 87/95, 186 00 Praha – Karlín

Rozsah kurzu

5 dnů (40 vyučujících hodin)

Cena kurzu 

31 800 Kč bez DPH/1 účastníka

Termíny

 • 29.05 – 02.06.2023 

více informací:  info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Komplexní příprava k certifikaci IPMA®

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Praktický workshop pro projektové manažery
  VÝŽIVA z programu „Get Better Today“