Rekvalifikační kurzy

Nabízíme rekvalifikační kurzy pro zájemce o práci v automobilovém průmyslu. Cílem kurzů je seznámit účastníky s obecnými principy fungování moderních výrobních závodů a následně je připravit na výkon konkrétních pracovních pozic.

• Kurzy jsou zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací.
• Pokud si budete následně hledat práci sami, kurzy Vám výrazně pomohou uspět přímo v automobilkách nebo u jejich dodavatelů.
• Jsme autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací pro provádění zkoušek z profesní kvalifikace pro pracovní činnosti Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu, Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu a Vedoucí provozu – mistr/mistrová. Tyto rekvalifikační kurzy jsou zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace.

  1. Úvodní stránka
  2. Kurzy a školení
školení eřábniku, vazačů

Školení jeřábníků, vazačů

Školení jeřábníků a vazačů Díky našim interním lektorům, kteří jsou členy Asociace zdvihacích zařízení, jsme schopni realizovat školení jeřábníků a vazačů. Výstupem je podnikový průkaz, který slouží jako doklad o proškolení na místní podmínky nebo průkaz jeřábníka a vazače dle vzoru Asociace zdvihacích zařízení ČR.  Tyto kurzy přinášejí naplnění legislativních požadavků na proškolení nově nastupujících i…
VZV

Školení obsluhy manipulačních vozíků

Školení VZV Jsme akreditovaným školicím střediskem pro školení VZV (vysokozdvižných vozíků). Máme vlastní technické vybavení pro zajištění kompletního školení a školíme také přímo na pracovištích. Obsahová náplň Samotné školení se skládá z teoretické i praktické části, která je prováděna ideálně na manipulačních zařízeních u zaměstnavatele či uživatele, aby se účastník naučil ovládat ta zařízení, která bude…
vedouci provozu mistr mistrova

Vedoucí provozu – mistr/mistrová

Vedoucí provozu – mistr/mistrová Vzdělávací program je určen osobám, které již mají v průmyslové výrobě praxi na základních výrobních pozicích a zároveň mají ambice profesně postoupit. Program se skládá z osmi samostatných modulů, které si kladou za cíl rozšířit obzory frekventantů především v oblasti materiálových toků, logistiky apod. Obsahová náplň Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při…
manipulant interni logistiky

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu

Manipulant výroby Kurz připraví účastníky na výkon pracovní činnosti manipulanta výroby, která spadá do oblasti interní logistiky. Manipulant výroby je zodpovědný za zásobování výrobních jednotek potřebnými komponenty. Ty distribuuje přesně podle interních objednávek vycházejících z výrobního plánu, které se odehrávají většinou v rámci logistického systému KANBAN. Obsahová náplň Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovní…
operator poloautomatickych strojů

Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu

Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu Kurz je zaměřen na základní výrobní pozici, která se vyskytuje ve všech výrobních závodech. Operátor poloautomatických strojů se přímo podílí na výrobě a kontrole finálních výrobků. Je vždy součástí výrobního týmu, se kterým úzce spolupracuje. Pracovní činnost je vykonávána v taktu a klade nároky na pečlivost a pozornost, neboť kvalita…