Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu

Kurz připraví účastníky na výkon pracovní pozice Manipulant interní logistiky , která spadá do oblasti automobilového průmyslu. Manipulant interní logistiky je zodpovědný za zásobování výrobních jednotek potřebnými komponenty. Ty distribuuje přesně podle interních objednávek vycházejících z výrobního plánu, které se odehrávají většinou v rámci logistického systému KANBAN.

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou.

Obsahová náplň

 • Poučení o bezpečnosti a o ochraně zdraví při práci
 • Pracovní právo
 • Soft Skills (měkké dovednosti)
 • Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu
 • Zabezpečení toků prázdných obalů a respektování pravidel nakládání s odpady
 • Rozdělení a vkládání výrobků, polotovarů, součástí a materiálu do regálů a zásobníků dle rozpisů a plánků i kontrola jejich úplnosti
 • Příjem a příprava i expedice výrobků, polotovarů, součástí materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství
manipulant interni logistiky

Vstupní požadavky

 • Dobrý zdravotní stav
 • Minimální věk 18 let
 • Ukončené alespoň základní vzdělání

Časový rozsah kurzu

Délka kurzu je 15 vyučovacích dní v případě celodenní výuky (108 hodin).

Výstupní doklad

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Pro více informací o tomto kurzu nás kontaktujte

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Operátor poloautomatických strojů
  Vedoucí provozu – mistr/mistrová