fbpx

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy podnikatelského nebo investičního záměru a zároveň slouží jako nástroj pro posouzení návrhu projektu zejména z ekonomického a technického hlediska.

Je to dokument, jehož cílem je souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popsat projektový záměr, zhodnotit jeho realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům odborný základ pro to, aby mohli lépe porozumět všem nezbytným ekonomickým pojmům a kategoriím uplatňovaným ve studiích proveditelnosti a kvalifikovaně hodnotit investiční záměry pomocí řady metod, které studie proveditelnosti využívají a jež budou na kurzu vysvětleny a prakticky procvičeny.

Obsahová náplň

 • Obecná struktura studií proveditelnosti
 • Smysl studie proveditelnosti,
 • Postup při zpracování studie proveditelnosti
 • Typický obsah – struktura studie proveditelnosti projektu a výsledné ukazatele,
 • Strukturované vyhodnocení studie proveditelnosti
 • Dobrá a špatná praxe tvorby a užívání studií proveditelnosti.

Vstupní požadavky

Kurz je určen pro zpracovatele studií proveditelnosti jak v rámci přípravy nezbytné součásti žádostí o investiční dotace, tak pro posouzení ekonomické výhodnosti investice či investičních variant záměrů podnikatelských subjektů i veřejnoprávních institucí.

Metodika

Interaktivní výklad, případová studie.

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Studie proveditelnosti.

Přihlaste se na kurz Studie proveditelnosti

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Metoda logického rámce
  Řízení ESF projektů
  Menu