Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy podnikatelského nebo investičního záměru a zároveň slouží jako nástroj pro posouzení návrhu projektu zejména z ekonomického a technického hlediska.

Je to dokument, jehož cílem je souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popsat projektový záměr, zhodnotit jeho realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.

Cílem kurzu je poskytnout vám odborný základ pro to, abyste mohli lépe porozumět všem nezbytným ekonomickým pojmům a kategoriím uplatňovaným ve studiích a kvalifikovaně hodnotit investiční záměry pomocí řady metod, které tyto studie využívají a jež budou na kurzu vysvětleny a prakticky procvičeny.

Obsahová náplň

 • Obecná struktura studií
 • Smysl studie
 • Postup při zpracování studie
 • Typický obsah – struktura studie a výsledné ukazatele
 • Strukturované vyhodnocení
 • Dobrá a špatná praxe tvorby a užívání studií
Studie proveditelnosti

Tento kurz je pro

zpracovatele studií  jak v rámci přípravy nezbytné součásti žádostí o investiční dotace, tak pro posouzení ekonomické výhodnosti investice či investičních variant záměrů podnikatelských subjektů i veřejnoprávních institucí.

Metodika

 • Interaktivní výklad
 • Případová studie
 • Diskuze
 • Zpětná vazba

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Studie proveditelnosti.

Rozsah kurzu

1 den (8 školících hodin)

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Studie proveditelnosti

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Základy projektového řízení
  Základy podnikání – 15 dní