Řízení týmu s ohledem na věkovou diverzitu

Kurz Řízení týmu s ohledem na věkovou diverzitu je dílčí částí série kurzů s názvem Manažer se zaměřením na Age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzitu a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Zavedení principů Age managementu

V popředí tohoto konceptu stojí člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. Díky Age managementu můžete cíleně řídit a stimulovat zaměstnance každého věku. V oblasti lidských zdrojů se jedná o jedno ze současných klíčových témat.

Zavedení Age managementu má prokazatelné výsledky:

 •  Snížení fluktuace
 •  Efektivní přenos know-how
 •  Zdravé a výkonné zaměstnance
 •  Strategický HR management

Obsahová náplň

 • efektivní delegování (delegování, výběr vhodné osoby, kontrola, včetně praktického procvičování)
 • motivace podřízených (druhy motivace dle věkové diverzity, psychologické aspekty, včetně praktického procvičování)
 • koučování podřízených (rozvoj zaměstnanců, principy koučování, realizační formy četně praktického procvičování)
 • kreativita a proaktivita manažera při hledání řešení, k podpora a rozvoj osobnostních přístupů v týmu
 • psychologie rozdílnosti přístupů z pohledu jednotlivce a týmu
 • asertivita manažera a využití schopností prosazovat svůj názor ve prospěch dohod obou stran – nadřízeného a podřízeného
 • trénink klíčových pohovorů na téma zvládání konfliktu a asertivity na modelových situacích z praxe manažerů a jejich nadřízených a podřízených

Výstupní doklad

 • Osvědčení o absolvování kurzu Řízení týmu s ohledem na věkovou diverzitu
 • Certifikát o absolvování kurzu Manažer se zaměřením na age management.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Plán přípravy na odchod do penze
  Nastavení multigeneračního pracoviště