Nastavení multigeneračního pracoviště

Kurz Nastavení multigeneračního pracoviště je dílčí částí série kurzů s názvem Manažer se zaměřením na Age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzifikaci a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Zavedení principů Age managementu

V popředí tohoto konceptu stojí člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. Díky Age managementu můžete cíleně řídit a stimulovat zaměstnance každého věku. V oblasti lidských zdrojů se jedná o jedno ze současných klíčových témat.

Zavedení Age managementu má prokazatelné výsledky:

 •  Snížení fluktuace
 •  Efektivní přenos know-how
 •  Zdravé a výkonné zaměstnance
 •  Strategický HR management

Obsahová náplň

 • generace Baby boomers, X, Y, Z (charakteristika, výhody a nevýhody pro zaměstnavatele)
 • věková diverzita týmu (výhody a nevýhody)
 • týmové role s ohledem na věkovou diverzitu
 • vztahy, role a komunikace v týmu
 • Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzitu
Nastavení multigeneračního pracoviště

Vstupní požadavky

Nejsou zde definované žádné vstupní požadavky.

Metodika

Interaktivní výklad, případová studie, hraní rolí.

Výstupní doklad

 • Osvědčení o absolvování kurzu Nastavení multigeneračního pracoviště
 • Certifikát o absolvování kurzu Manažer se zaměřením na age management.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Cena kurzu

 • 8 900 Kč bez DPH/osobu

Místo konání

 • tř. Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav

Přihlaste se na kurz

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Řízení týmu s ohledem na věkovou diverzitu
  Mezigenerační komunikace v týmu