fbpx

Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby

Kurz je dílčí částí série kurzů s názvem Manažer se zaměřením na age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzifikaci a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Obsahová náplň

  • komunikace s ohledem na věkovou diverzitu v týmu, komunikace pravidel, která mají být dodržována
  • zacílení společného jednání (např. porady, plánování)
  • vyjednávání s kolegy a podřízenými, vedení podřízeného k samostatnosti
  • rozhodování konfliktů mezi podřízenými
  • poskytování zpětné vazby – výtky i pochvaly
  • udržení kontroly nad rozhovorem při moderaci

Vstupní požadavky

Nejsou zde definované žádné vstupní požadavky.

Metodika

Hraní rolí, trénink komunikačních dovedností

Výstupní doklad

  • Osvědčení o absolvování kurzu Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby
  • Certifikát o absolvování kurzu Manažer se zaměřením na age management.

Přihlaste se na kurz Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby

Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
Nastavení multigeneračního pracoviště
Mentoring a stínování
Menu