Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby

Kurz Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby je dílčí částí série kurzů s názvem Manažer se zaměřením na Age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzifikaci a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Zavedení principů Age managementu

V popředí tohoto konceptu stojí člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. Díky Age managementu můžete cíleně řídit a stimulovat zaměstnance každého věku. V oblasti lidských zdrojů se jedná o jedno ze současných klíčových témat.

Zavedení Age managementu má prokazatelné výsledky:

 •  Snížení fluktuace
 •  Efektivní přenos know-how
 •  Zdravé a výkonné zaměstnance
 •  Strategický HR management

Obsahová náplň

 • komunikace s ohledem na věkovou diverzitu v týmu, komunikace pravidel, která mají být dodržována
 • zacílení společného jednání (např. porady, plánování)
 • vyjednávání s kolegy a podřízenými, vedení podřízeného k samostatnosti
 • rozhodování konfliktů mezi podřízenými
 • poskytování zpětné vazby – výtky i pochvaly
 • udržení kontroly nad rozhovorem při moderaci
Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby

Vstupní požadavky

Nejsou zde definované žádné vstupní požadavky.

Výstupní doklad

 • Osvědčení o absolvování kurzu Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby
 • Certifikát o absolvování kurzu Manažer se zaměřením na age management.

Metodika

Hraní rolí, trénink komunikačních dovedností

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Nastavení multigeneračního pracoviště
  Mentoring a stínování