Plán přípravy na odchod do penze

Pokud se včas plánuje příprava na odchod do penze, eliminuje se tím předčasný odchod zaměstnanců do důchodu. Lidé, jejichž přechod do důchodu probíhá řízeně a dle plánu, jsou se svým životem více spokojeni, než ti, kteří zažádali o odchod do důchodu na bázi faktorů, které „podporují odchod z práce“. Z tohoto důvodu je vhodné prodiskutovat odchod do důchodu s ohledem na dostupná alternativní řešení.

V rámci workshopu Plán přípravy na odchod do penze si účastníci vytvoří vlastní plán odchodu do důchodu, naučí se pracovat s volným časem a naučí se plánovat finance a s tím spojené výdaje.

Tento workshop reaguje na principy Age managementu. V popředí tohoto konceptu stojí člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. Díky Age managementu můžeme cíleně řídit a stimulovat zaměstnance každého věku. V oblasti lidských zdrojů se jedná o jedno ze současných klíčových témat.

Zavedení Age managementu má prokazatelné výsledky:

 •  Snížení fluktuace
 •  Efektivní přenos know-how
 •  Zdravé a výkonné zaměstnance
 •  Strategický HR management

Naše kurzy zaměřené na Age management

V nabídce máme i kurz s názvem Manažer se zaměřením na Age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzifikaci a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Obsahová náplň

 • Vize a představy o budoucnosti
 • Zdraví a zdravotní kondice
 • Time management volného času
 • Finanční plánování
 • Tvorba plánu
Plán přípravy na odchod do penze

Vstupní požadavky

Workshop pro zaměstnance starší 55 let.

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování workshopu.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady z praxe, tvorba plánu.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Nástroje Age managementu v HR
  Řízení týmu s ohledem na věkovou diverzitu