Nástroje Age managementu v HR

Cílem workshopu Nástroje Age managementu v HR je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzitu.

Age management jako „řízení zohledňující věk zaměstnanců“ nemusí být nutně chápán jen v souvislosti s fenoménem stárnoucí společnosti. Jde o termín, kterým se označují činnosti a opatření, jejichž cílem je podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti. Taková opatření by pak měla především zajistit, aby každý pracovník měl možnost využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku, ať už mladší, nebo starší.

Zavedení principů Age managementu

V popředí tohoto konceptu stojí člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. Díky Age managementu můžete cíleně řídit a stimulovat zaměstnance každého věku. V oblasti lidských zdrojů se jedná o jedno ze současných klíčových témat.

Zavedení Age managementu má prokazatelné výsledky:

 •  Snížení fluktuace
 •  Efektivní přenos know-how
 •  Zdravé a výkonné zaměstnance
 •  Strategický HR management

Obsahová náplň

 • Vytvoření příležitostí pro mentoring z více generací, mentoringové programy a metody stínování
 • Náborové strategie zohledňující věkovou diverzitu
 • Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání
 • Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzitu 
 • Worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí
nástroje Age managementu v HR

Vstupní požadavky

Workshop pro personalisty a pracovníky HR oddělení.

Metodika

Facilitační metody využívající zkušeností účastníků.

Výstupní doklad

Certifikát o absolvování workshopu.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Nástroje Age managementu v HR

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Age management ve firemní praxi
  Plán přípravy na odchod do penze