fbpx

Nástroje Age managementu v HR

Cílem tohoto workshopu je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzitu.

Age management jako „řízení zohledňující věk zaměstnanců“ nemusí být nutně chápán jen v souvislosti s fenoménem stárnoucí společnosti. Jde o termín, kterým se označují činnosti a opatření, jejichž cílem je podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti. Taková opatření by pak měla především zajistit, aby každý pracovník měl možnost využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku, ať už mladší, nebo starší.

Obsahová náplň

 • Vytvoření příležitostí pro mentoring z více generací, mentoringové programy a metody stínování
 • Náborové strategie zohledňující věkovou diverzitu
 • Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání
 • Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzitu 
 • Worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí

Vstupní požadavky

Workshop pro personalisty a pracovníky HR oddělení.

Metodika

Facilitační metody využívající zkušeností účastníků.

Výstupní doklad

Certifikát o absolvování workshopu.

Přihlaste se na kurz Nástroje Age managementu v HR

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Age management ve firemní praxi
  Plán přípravy na odchod do penze
  Menu