Age management ve firemní praxi

Workshop Age management ve firemní praxi je určen pro všechny manažery organizací a firem, kteří se chtějí dozvědět více o Age managementu pro jejich další práci. Vzhledem k nezvratným proměnám demografického vývoje, které se čím dál zřetelněji promítají do procesu řízení a práce s lidmi si musí manažeři rozvíjet své kompetence, které jim pomohou řídit diverzifikované týmy až tří generací.

Manažeři by měli umět reagovat na požadavky věkové skladby týmů a pracovat s faktory, které ovlivňují pracovní život jednotlivce každé generace. Měli by si uvědomit, že věk při pracovním uplatnění hraje velkou roli. Každá generace má své priority, motivaci, pracovní návyky a životní styl.

Zavedení principů Age managementu

V popředí tohoto konceptu stojí člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. Díky Age managementu můžete cíleně řídit a stimulovat zaměstnance každého věku. V oblasti lidských zdrojů se jedná o jedno ze současných klíčových témat.

Zavedení Age managementu má prokazatelné výsledky:

 •  Snížení fluktuace
 •  Efektivní přenos know-how
 •  Zdravé a výkonné zaměstnance
 •  Strategický HR management

Obsahová náplň

 • Věková diverzita týmu, týmové role s ohledem na věk, vytváření vztahů v rámci spolupráce v týmu, generace Baby boomers,  X, Y a Z
 • Manažerské styly řízení s ohledem na age management, řízení s ohledem na věkovou diverzitu
 • Vedení lidí a věkově diverzifikovaného týmu, multigenerační pracoviště
 • Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání
age management ve firemní praxi

Vstupní požadavky

Workshop je určen především pro manažery organizací a firem.

Metodika

Facilitační metody využívající zkušenosti účastníků.

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování workshopu.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Age management ve firemní praxi

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Profesní seniorita®
  Nástroje Age managementu v HR