Profesní seniorita®

Profesní seniorita® je celosvětově uznávaná certifikovaná metoda s prokazatelnými výsledky. Byla vyvinuta experty z Finského institutu pracovního zdraví a program získal 1. cenu v mezinárodní soutěži v kategorii příkladů dobré praxe na konferenci Work, Stress, and Health 2008 ve Washingtonu D.C., USA.

Cílem metody Profesní seniorita® je zejména rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry a schopnosti zvládat změny. S tím souvisí i podpora duševní pohody a předcházení syndromu vyhoření. Tato metoda rovněž působí jako podpora pro HR manažery a pro odborníky v oblasti udržování a rozvoje pracovního zdraví a BOZ.

Náš dvoudenní program se zaměřuje na práci se zaměstnancem, jeho silné stránky, aktivní přístup k řešení stresu a problémů na pracovišti i v kolektivu. Tím, že využívá principy proaktivního koučinku, vede zaměstnance k jejich spokojenosti a k lepším výkonům.

Obsahová náplň

Cílem kurzu je:

 • podporovat účastníky v motivaci k úspěšném vykonávání práce, cílevědomosti a vyšší výkonnosti
 • podporovat účastníky při plánování pracovní kariéry a profesních cílů v rámci firmy
 • podporovat duševní pohodu a zdravotní kondici
 • předcházet syndromu vyhoření a depresi
 • zaměřovat se na prevenci předčasného odchodu do důchodu 
 • posilovat kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji
 • rozvíjet schopnost zvládat změny
 • rozvíjet  komunikační dovednosti
Profesní seniorita

Metodika

Hraní rolí, tvorba akčního plánu, trénink komunikačních dovedností, facilitace, sdílení zkušeností, případové studie.

Výstupní doklad

Certifikát o absolvování kurzu Profesní seniorita.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Profesní seniority

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Age management ve firemní praxi