Program Get Better Today

Nabízíme vám unikátní benefit pro vaše zaměstnance. Díky velmi přínosným a účinným workshopům v rámci Programu „Get Better Today“, můžete posílit výkonnost pracovních týmů, zvýšit spokojenost zaměstnanců aj.

  1. Úvodní stránka
  2. Kurzy a školení

REGENERACE z programu „Get Better Today“

Workshop na téma REGENERACE z programu „Get Better Today“ Posílení zdraví a spokojenosti zaměstnanců je téma, které v současné době řeší stále více firem. Každým rokem se nároky na pracovníky zvyšují, přestávají zvládat nastavené tempo v rámci pracovního prostředí a můžeme si u nich všímat výrazných změn, které se projevují horší psychikou, nedostatečným soustředěním, dýchacími…

KONDIČNÍ TRÉNINK z programu „Get Better Today“

Workshop na téma KONDIČNÍ TRÉNINK z programu „Get Better Today“ Posílení zdraví a spokojenosti zaměstnanců je téma, které v současné době řeší stále více firem. Každým rokem se nároky na pracovníky zvyšují, přestávají zvládat nastavené tempo v rámci pracovního prostředí a můžeme si u nich všímat výrazných změn, které se projevují horší psychikou, nedostatečným soustředěním,…

PSYCHICKÁ POHODA z programu „Get Better Today“

Workshop na téma PSYCHICKÁ POHODA z programu „Get Better Today“ Posílení zdraví a spokojenosti zaměstnanců je téma, které v současné době řeší stále více firem. Každým rokem se nároky na pracovníky zvyšují, přestávají zvládat nastavené tempo v rámci pracovního prostředí a můžeme si u nich všímat výrazných změn, které se projevují horší psychikou, nedostatečným soustředěním,…

IMUNITA z programu „Get Better Today“

Workshop na téma IMUNITA z programu „Get Better Today“ Posílení zdraví a spokojenosti zaměstnanců je téma, které v současné době řeší stále více firem. Každým rokem se nároky na pracovníky zvyšují, přestávají zvládat nastavené tempo v rámci pracovního prostředí a můžeme si u nich všímat výrazných změn, které se projevují horší psychikou, nedostatečným soustředěním, dýchacími…

VÝŽIVA z programu „Get Better Today“

Workshop na téma VÝŽIVA z programu „Get Better Today“ Posílení zdraví a spokojenosti zaměstnanců je téma, které v současné době řeší stále více firem. Každým rokem se nároky na pracovníky zvyšují, přestávají zvládat nastavené tempo v rámci pracovního prostředí a můžeme si u nich všímat výrazných změn, které se projevují horší psychikou, nedostatečným soustředěním, dýchacími…