fbpx

Work-Life balance

Kurz je dílčí část série kurzů s názvem Manažer se zaměřením na age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzifikaci a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Obsahová náplň

  • obecné faktory Work-Life balance aneb tři nohy, které drží v rovnováze
  • osobní produktivita
  • systém osobních priorit
  • porozumění osobnostnímu typu
  • jak pracovat se sebemotivací a nevyhořet (prevence syndromu vyhoření)
  • jak být v dobré kondici aneb zdroje vnitřní energie
  • aktivní cvičení těla i mysli – doporučení

Vstupní požadavky

Nejsou zde definované žádné vstupní požadavky.

Metodika

Facilitační metody

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Work-Life balance

nebo

Certifikát o absolvování kurzu Manažer se zaměřením na age management.

Přihlaste se na kurz Worklife balance

Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
Mentoring a stínování
Základy projektového řízení
Menu