Work-Life balance

Kurz je dílčí část série kurzů s názvem Manažer se zaměřením na age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzifikaci a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Obsahová náplň

 • obecné faktory Work-Life balance aneb tři nohy, které drží v rovnováze
 • osobní produktivita
 • systém osobních priorit
 • porozumění osobnostnímu typu
 • jak pracovat se sebemotivací a nevyhořet (prevence syndromu vyhoření)
 • jak být v dobré kondici aneb zdroje vnitřní energie
 • aktivní cvičení těla i mysli – doporučení

Vstupní požadavky

Nejsou zde definované žádné vstupní požadavky.

Metodika

Facilitační metody

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Work-Life balance

nebo

Certifikát o absolvování kurzu Manažer se zaměřením na age management.

Přihlaste se na kurz Worklife balance

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Mentoring a stínování
  Základy projektového řízení