Stavebnictví

  1. Úvodní stránka
  2. Pracovní nabídky

Vedoucí stavebních projektů – architekt

Náplň práce Technické a ekonomické vyhodnocení investičního záměru, vč. návrhu opatření. Řízení projektové přípravy v jednotlivých fázích a následné realizace z pozice investorských a uživatelských požadavků (organizace, rozpočet, harmonogramy). Příprava podkladů pro založení BWA (návrh na povolení investice) do systému ELINA a dohled nad schvalovacím procesem a zajištění potřebné agendy. Spolupráce při zpracování podkladů pro výběr zhotovitele…