Management

  1. Úvodní stránka
  2. Pracovní nabídky

Projektový manažer – dopady legislativních změn na návody k obsluze vozidel

Náplň práce Analýza dopadu legislativních změn na obsah návodu k obsluze. Evidence a správa legislativních změn. Vyhodnocení dopadu legislativních změn na návod k obsluze. Kategorizace změn (např. podle modelů, trhů, infotainmentů, data náběhu). Vyhodnocování změn, vypracování závěrečných zpráv a rešerší. Harmonizace opatření v rámci koncernu. Účast na jednáních týkající se souladu produktu s legislativou. Co Vám nabízíme? Možnost práce…

Produktový manažer

Náplň práce Řízení produktového backblogu. Určování priorit. Nositel znalosti v oblasti návodu k obsluze. Zodpovídání za včasné dodání produktu a za dodání produktu v odpovídající kvalitě. Komunikace s dalšími interními a externími odděleními zapojených do tvorby návodu k obsluze. Podílení se na tvorbě vize a strategie rozvoje produktu. Tvorba produktové roadmapy. Zlepšování a rozvíjení produktu na základě podkladů od…

Technická podpora elektroproduktů a projektů elektromobility

Náplň práce Realizace činností spojených s vývojem, zkouškami a technickým uvolněním nových produktů tažného zařízení. Definice a průběžná aktualizace seznamů povinných dílů chlazení. Spolupráce s marketingem pro elektroprodukty. Kontrola a doplňování informací v rámci produktových listů a katalogů modelů vozů. Modelová péče o elektroprodukty. Sledování a vyhodnocování dopadů sériových změn produktů příslušenství. Materiálová analýza chemického složení na zakázané…

Specialista produktového managementu

Náplň práce Zpracování termínového plánu produktů příslušenství a plánu celého projektu. Koordinace veškerých aktivit, sledování dodržování plánu. Příprava předloh, dokumentů a podkladů pro grémia pro schvalování projektového záměru. Veškeré činnosti související s podporou náběhového týmu projektu. Správa dat dílů příslušenství (kategorizace produktů a projektů, zadávání marketingových názvů dílů, vývojové a investiční náklady). Kontrola materiálových data…