Automobilový a strojírenský průmysl

  1. Úvodní stránka
  2. Pracovní nabídky

Vizuální kontrola nových vozů – soulad namontovaných dílů

Náplň práce Provádění kontroly konformity vyrobených vozů. V praxi dostanete kontrolní seznam použitých  dílů (se sériovými čísly) ke konkrétnímu vyrobenému vozidlu, které si vyzvednete a následně zkontrolujete, zda sériová čísla ze seznamu odpovídají použitým dílům. Vkládání protokolů z funkčních zkoušek do příslušných složek, archivace protokolů. Objednávání vozů k analýzám. Organizace a příprava zkoušky kontrolovaného vozidla ve zkušebně…

Specialista pro projekty náběhů nových vozů

Náplň práce Podpora vozů ve všech náběhových aktivitách. Spoluúčast při procesech odstraňování zákaznických závad/reklamací. Podílení se na organizaci a sestavování náběhové zprávy. Komunikace s uživateli vozů, podpora při analýzách, dokumentace vozů, sestavování zprávy. Spolupůsobení při procesu Q-Konzept – komunikace s uživateli vozů a rezidenty u servisních partnerů. Projednávání závad s jednotlivými útvary (kvalita, servisní služby, výroba, vývoj). Práce…

Technická podpora při analýze závad předsériových vozů

Náplň práce Podpora všech tříd vozů. Analýza a projednání příčin závad vozů. Zpracování dokumentace z analýzy závad vozů. Spoluúčast při procesech jízdních zkoušek. Projednávání závad vozů se zkušební techniky a dalšími odděleními v rámci závodu. Příprava podkladů pro jednání. Zapracování dat do systémů kvality (KPM, Alpos, EZ-Log). Zajišťování jízdních zkoušek v rámci analýz závad. Posuzování vozů a příprava…

Technická podpora při analýze reklamovaných dílů

Náplň práce Sledování a evidence závad. Komunikace s jednotlivými odděleními v rámci závodu (kvalita, technický vývoj, servisní služby). Zadávání požadavků na objednání dílů k analýze. Sledování stavu dodání, vyzvednutí a předání dílu k analýze a s tím související logistika. Interpretace výsledků a účast na pravidelných jednáních. Co Vám nabízíme? Možnost práce na HPP. Práce na 3/4 úvazek. Finanční ohodnocení 40.000,-…

Technická podpora marketingu a komunikačních služeb

Náplň práce Technická podpora marketingu a komunikace pro prodej produktů služeb v oblasti After Sales. Výběr produktů pro srovnávací testy originálních a neoriginálních dílů a využití výstupů pro prodej v rámci autorizovaných servisů. Benchmark marketinkových aktivit. Technická analýza a vyhodnocení s konkurenčními značkami. Zpracování a tvorba manuálů. Komunikace s obchodními partnery v českém i cizím jazyce. Co Vám nabízíme? Možnost…

Seřizovač vstřikovacích lisů

Náplň práce Nastavování vstřikovacích lisů a periferií. Zajišťování stabilizace výrobních procesů na vstřikovně. Zodpovědnost za nastavení výrobních parametrů dle předepsaných norem, zejména za výrobní cyklus. Vizuální kontrola vyráběných dílů a kontrola kvality procesů v součinnosti s vedoucím směny a pracovníky kvality. Kontrola čistoty výrobní části formy a kontrola čistoty trysek vstřikovacích lisů. Zodpovědnost za čistotu strojů a…