Automobilový a strojírenský průmysl

  1. Úvodní stránka
  2. Pracovní nabídky

Specialista kvality – odborná skupina vnitřní výbava

Náplň práce Standardní proces: předanalýza, datová analýza, zajištění dílů, identifikace problému, eskalace, náprava. Tvorba 8D reportů. Datové analýzy závad ze servisní sítě a objednávání dílů ze servisní sítě. Následná analýza problémů nakupovaných dílů dodaných ze servisní sítě k analýze. Aktivní účast při jednáních v servisní síti a následně u dodavatele. Návrh opatření v součinnosti s dodavatelem…

Analytik zákaznických zpětných vazeb

Náplň práce Pravidelná analýza zpětných vazeb od zákazníků z mobilních aplikací (Q-App, Car Feedback), případně i internetového monitoringu – náběhy nových SW, eventuálně podpora náběhů dalších technologií modelů. Pravidelná příprava rozpadů TOP připomínek od zákazníků – klastrování dat do subkategorií. Projednání výsledků analýz s odbornými skupinami. Grafická úprava výstupů. Prezentace výsledků analýz. Zpracování datových analýz…