Obsluha motorové pily, křovinořezu a benzinové sekačky

Naučte se obsluhovat motorové pily, křovinořezy a benzinové sekačky. Součástí kurzu jsou kromě samotného nácviku i právní předpisy, BOZP, správné určení ochranných pracovník pomůcek aj.

Obsahová náplň

 • Právní předpisy.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 • Návody k obsluze.
 • Motorové pily, křovinořezy a benzínové sekačky (typy pil, křovinořezů a benzínových sekaček, seznámení se s návodem k obsluze).
 • Údržba pily, křovinořezu a benzínové sekačky (kontrola bezpečnostních prvků, kontrola a čištění, broušení a výměna řetězu, výměna struny, kotouče a nože, doplnění provozních kapalin, uvedení chodu).
 • Nácvik ovládání pily, křovinořezu a benzínové sekačky (úchop a manipulace při práci, přenášení a převážení, uvedení do chodu, vypnutí techniky).
 • Nácvik příčného řezu (hlavní řez, řezání na zemi).
 • Kácení stromů (řezání mírně napružených stromů, řezání znečištěných kmenů, směrové kácení).
 • Výřez křovin a vyžínání travin (vyžínání vysokých a hustých travin, nácvik pruhové a čtvercové metody).
 • Bezpečnost a hygiena práce (správné určení a používání osobních ochranných pracovních pomůcek, chování při mimořádných situacích).
Obsluha motorove pily

Cíl kurzu

Proškolení zaměstnanců pracujících s touto technikou dle platných zákonů, norem, systému bezpečné práce a analýzy rizik. Pochopení bezpečné práce s touto technikou dle metodiky odborné přípravy.

Časový rozsah kurzu

Dle metodiky odborné přípravy.

Pro koho je kurz určen

 • Obsluha benzínových sekaček
 • Obsluha křovinořezu
 • Obsluha motorové pily
 • Techničtí pracovníci
 • Údržbáři zeleně

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Pro více informací nás kontaktujte

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Jeřábník a vazač
  Svářecí škola