Manipulant výroby

Kurz připraví účastníky na výkon pracovní činnosti manipulanta výroby, která spadá do oblasti interní logistiky. Manipulant výroby je zodpovědný za zásobování výrobních jednotek potřebnými komponenty. Ty distribuuje přesně podle interních objednávek vycházejících z výrobního plánu, které se odehrávají většinou v rámci logistického systému KANBAN.

Obsahová náplň

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Pracovní právo
 • Soft Skills (měkké dovednosti)
 • Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu
 • Zabezpečení toků prázdných obalů, respektování pravidel nakládání s odpady
 • Rozdělení a vkládání výrobků, polotovarů, součástí a materiálu do regálů a zásobníků dle rozpisů a plánků, kontrola jejich úplnosti
 • Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství
manipulant interni logistiky

Vstupní požadavky

 • Dobrý zdravotní stav
 • Minimální věk 18 let
 • Ukončené alespoň základní vzdělání

Časový rozsah kurzu

Délka kurzu je 15 vyučovacích dní v případě celodenní výuky (108 hodin).

Výstupní doklad

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou.

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Pro více informací nás kontaktujte

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.

  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
  Vedoucí provozu – mistr/mistrová