Výkresová dokumentace

Technické kreslení a technická dokumentace jsou nezastupitelné části moderního výrobního procesu. Díky technologickému rozvoji se samozřejmostí stalo kreslení v CAD programech.

  1. Úvodní stránka
  2. Kurzy a školení
vykreslova technika dokumentace

Výkresová, technická dokumentace

Výkresová, technická dokumentace Seznámíme vás se s technickým kreslením a jeho normalizací, promítáním a sestavením technického výkresu. Probereme základy kótování na strojírenských výkresech, základy kreslení strojních součástí aj. Obsahová náplň Normalizace v technickém kreslení Technické výkresy Pravoúhlé promítání Zobrazování těles Kótování Předepisování přesnosti rozměrů, úchylek tvaru a polohy Tolerování rozměrů, základní pojmy, uložení Zapisování tolerancí…
kreslení v CAD

Kreslení v CAD programech

Kreslení v CAD programech Osvojte si základy grafických CAD programů. Naučíme vás, jak zpracovávat, číst a publikovat ve zvoleném CAD programu výkresovou dokumentaci k zadanému projektu. Obsahová náplň Seznámení s programem Souřadnicový systém Práce s hladinami Kreslící příkazy Editační příkazy Základy práce s textem Základy šrafování Měřítka Základy kótování Cíl kurzu Seznámíte se s vybraným…