Speciální kurzy pro výrobu

Nabízíme kurzy na pneumatické systémy, hydraulické systémy, bezpečnost a obsluhu strojů a kurzy posilující zlepšování kvality.

  1. Úvodní stránka
  2. Kurzy a školení
kontrola strojirenských výrobků

Kontrola strojírenských výrobků

Kontrola strojírenských výrobků V tomto kurzu vám ukážeme měřící a kontrolní metody dle daných specifikací, tvarů či jakosti povrchu. Vysvětlíme vám základní pojmy v oblasti metrologie a naučíme vás tyto metody efektivně využívat. Obsahová náplň Základní pojmy v oblasti metrologie Rozdělení měřidel, používání měřidel, metrologická návaznost měřidel Požadavky metrologie v systémech kvality, evidence měřidel Kontrola…
kontrola strojirenských výrobků

Efektivní přestavby – SMED

Efektivní přestavby – SMED Rychlá změna výrobního programu je podstatnou částí štíhlé výroby. Naučte se jak na to. Obsahová náplň Představení metody SMED ‒ prezentace v zasedací místnosti Analýza aktuálního průběhu přestavby a zaznamenání údajů o přestavbě (kamera, diagramy, layout, popis činností obsluhy) Rozbor průběhu přestavby (záznam z kamery) ‒ pojmenování externích činností Přeměna interních…
Bezpečnost strojů a zařízení

Bezpečnost strojů a zařízení

Bezpečnost strojů a zařízení Seznámíme vás s problematikou bezpečnosti strojů a zařízení. Probereme zdroje nebezpečí vyplývajícího z provozu strojů a zařízení a vysvětlíme zásady bezpečného provozu strojů a zařízení. Obsahová náplň Základní pojmy Zdroje nebezpečí Zásady bezpečného provozu a zařízení Dokumentace strojů a zařízení Cíl kurzu Seznámení s problematikou bezpečnosti strojů a zařízení, se zdroji…
Hydraulické řídící systémy

Hydraulické řídící systémy

Hydraulické řídící systémy Základy hydrauliky a systémů hydraulického řízení, orientace v hydraulických prvcích, symbolech a základních hydraulických schématech, seznámení s provozní spolehlivostí hydraulických zařízení. Obsahová náplň Fyzikální základy hydraulických mechanismů Struktura hydraulických mechanismů Konstrukce a činnost hydraulických prvků Schématické značky hydraulických prvků Provoz hydraulických mechanismů – filtrace kapaliny Návrh jednoduchých schémat zapojení Cíl kurzu Osvojení…
pneumatic řidiči systémy

Pneumatické řídící systémy

Pneumatické řídící systémy Základy pneumatiky a systémů pneumatického řízení, orientace v pneumatických prvcích, symbolech a základní pneumatických schématech, seznámení s provozní spolehlivostí pneumatických zařízení. Obsahová náplň Vlastnosti a úprava stlačeného vzduchu Konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků Pneumatické ventily (vícecestné, vícepolohové, škrticí, redukční, zpětné a pojistné) Pneumatické pohony Pomocné prvky – tlumiče hluku, filtry, maznice…