fbpx
Záhada age managementu

Záhada age managementu

Stále se potkáváte se slovním spojením age management a nedokážete odhadnout více, než že je to práce se zaměstanci 50+? Odkryjeme vám závoj tajemství, do kterého se záhada age managementu halí.

Stejně jako talent management nebo CSR můžeme i age management zařadit mezi trendy 21. století. Kde se vzal tento trend?  Pojetí age managementu je inspirováno finským přístupem, vychází z jeho studií a prací. Ve Finsku za celým konceptem stojí Finský institut pracovního zdraví (Finnish Institute for Occupational Health) v čele s profesorem Illmarinenem. V 80. letech minulého století Finové svými výzkumy poukázali na několik zajímavých demografických trendů –  snížení přirozeného přírůstku a stárnutí populace. V té době Finové procházeli stejnými problémy, s jakými se potýkáme nyní i my, v České republice. Jejich “babyboomers” generace začala po 2. světové válce, u nás jsou to Husákovy děti. Nejsilnější ročníky za sebe nemají dostatečný počet nástupců na pracovním trhu a v České republice budou v roce 2050 tři miliony důchodců.

S moderní dobou kráčí ruku v ruce pokroky v medicíně, díky kterým se výrazně zlepšila zdravotní péče dostupná všem. Lidé více dbají na svou životosprávu, což se nejvíce projevuje v průměrném věku obyvatel, který se prodlužuje. Ve zmíněném roce 2050 se předpokládá, že se bude pohybovat okolo 83 let u mužů a 88 let u žen. S tím také souvisí věk odchodu do důchodu, který se postupně posouvá.

3 generace na pracovišti? V dnešní době naprosto běžné

Výše uvedené faktory vedou k tomu, že se na jednom pracovišti setkává více generací, což nikdy dříve v historii nepozorujeme. Najdeme pro ně různá označení a způsob dělení – generace X, Y, Z podle data narození nebo také digitální domorodci a digitální přistěhovalci podle toho, jestli vyrůstali obklopení digitálními technologiemi či naopak. Populární se také stává označení Mileniálové a jejich specifika na pracovišti. Kromě toho je však důležité poznamenat, že průměrný věk pracujícího Čecha je 42 let a ten má úplně jiné potřeby a priority, než mladí absolventi škol.

Co z toho vyplývá? Abychom byli schopni co nejvíce využít potenciálu, který se ve všech generacích ukrývá, je potřeba se s nimi naučit efektivně pracovat a podporovat vzájemný dialog a předávání know-how. Na základě zkušeností z Finska podloženými mnoha výzkumy můžeme říct, že abychom toho dosáhli, je potřeba začlenit age management jako přirozenou součást organizace.

A jak se staví age management ve firmě? Od podlahy! Přečtě te si více v našem dalším článku: Stavíme age management ve firmě.

Menu