fbpx
stavíme age management

Stavíme age management ve firmě

Stejně jako každá stavba má své základy, i age management má své pilíře, na kterých stojí. Všechny jsou důležitou součástí stavby konceptu, jsou navzájem propojené a jedině jako celek mohou firmu udržet se stabilními a spokojenými zaměstnanci. Pokud se tedy rozhodnete stavět, neměli byste zapomenout na žádný z nich.

  1. Prvním z pilířů, který se prolíná s ostatními, je firemní kultura. Pokud chcete zavést principy age managementu, je vhodné zapracovat tento přístup nejen do strategií, ale také celé firemní kultury a měli by s tímto přístupem být seznámeni úplně všichni – od majitele až po brigádníky. Výsledkem by měla být taková firemní kultura, která respektuje všechny zaměstnance bez ohledu na věk.
  2. Pokud chcete zavádět age management do firemní praxe, nejlepší postup je top-down. Manažeři, kteří budou bez předsudků přistupovat ke všem zaměstnancům rovnocenně, budou také vzorem svým zaměstnancům.
  3. Důležitým kolečkem v systému je personální řízení. Oddělení HR radí manažerům, jak postupovat při práci se zaměstnanci. Jako koncepční spolutvůrci mohou zařadit prinicipy age managementu do firemní strategie a řídit se principy age managementu ve své praxi – třeba při tvorbě nediskriminačních náborů.
  4. Firma se zavedeným age managementem reaguje na požadavky pracovníků a přizpůsobuje jim pracovní podmínky směrem k oboustranné spokojenosti. Do tohoto pilíře se započítávají mimo jiné i flexibilní formy organizace práce. To znamená, že firma, která má mezi svými zaměstnanci rodiče s malými dětmi, se snaží neplánovat porady na pozdní hodinu odpolední, kdy už jsou zaměstnanci myšlenkami u vyzvedávání ze škol a školek a kontrolují hodinky každých pár minut. Jen ať se to neprotáhne! A přitom stačí tak málo – přesunout poradu na dopoledne a zaměstnanec se plně koncentruje na pracovní záležitosti.
  5. Ruku v ruce s organizací práce přichází také péče o vlastní zaměstnance. Firma se zavedenými prinicipy age managementu se stará o zdraví svých zaměstnanců, podporuje je ve zdravém životním stylu a napomáhá ke zvládání zátěže. Vždy je lepší investovat do preventivních programů, než mít vynikající zaměstnance půl roku na nemocenské. Zkusili jste si to někdy spočítat?
  6. Zásadním pilířem age managementu je tzv. transfer know-how. Co si pod tím představit? Ve firemní praxi je aktivně podporována vzájemná a otevřená komunikace mezi zaměstnanci různých pozic a generací. Týmy jsou cíleně sestavovány multigeneračně, jsou zavedeny nástroje pro podporu vzájemného přenosu znalostí a dovedností a uplatňuje se např. mentoring nebo shadowing.

piíře age managementu

Přístup age managementu je zaměřen na lidi – ti jsou základním stavebním kamenem firmy. A jaký je z toho výsledek pro firmu? Velký. Pracují v ní spokojení, motivovaní a výkonní zaměsstnanci, kteří si váží zaměstnavatele za to, se stará o jejich potřeby a zajímá se o ně jako o lidi, a ne jen jako o čísla v pravidelném reportu výsledků. A v tom také spočívá jejich loajalita vůči firmě.

Firma se zapracovaným age managementem je vnímána jako atraktivní zaměstnavatel!

Podívejte se, jak Vám ProEduCo může pomoct se stavebními plány age managemetu… anebo nám rovnou napište.

Menu