fbpx

Účetnictví pro podnikatele

Kurz je určen začínajícím podnikatelům, kteří chtějí a potřebují získat základní přehled. Po absolvování tohoto kurzu se začínající podnikatel naučí orientovat v problematice účetnictví a získá informace nutné pro vedení své firmy.

Obsahová náplň

 1. Zásady vedení účetnictví

  • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů
  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Podvojnost
  • Účtování pokladny, banky.
  • Zúčtovací vztahy.
  • Mzdy. DPH. Majetek. Zásoby.
 2. Základy účetnictví

  • Účetnictví jako systém
  • Zásady vedení účetnictví
  • Vybrané povinnosti účetních jednotek v ČR
  • Vedení účetních knih
  • Účetní doklady a zápisy
  • Účtová osnova, souvztažnosti
  • Účetní výkazy
  • Inventarizace
 3. Účetní závěrka včetně výkazů

  • Účetní uzávěrka a účetní závěrka
  • Výkazy uzávěrky

Metodika

 • Přednáška s diskusí
 • Případové studie a cvičení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Účetnictví pro podnikatele.

Přihlaste se na kurz Základy účetnictví

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Daně a daňová evidence pro podnikatele
  Digitální marketing dle ECDL
  Menu