Účetnictví a daňová evidence – 17 dní

Účetnictví a daně spolu v mnoho ohledech souvisí. Účastnicí kurzu se naučí nejenom účetnictví, ale také problematiku daní a budou plně připraveni pro práci v oboru účetnictví.

Účastníci se naučí účetnictví od úplných základů až po složitější operace. Budou mít přehled o daňové soustavě ČR a budou s ní umět pracovat. Na konci výuky budou umět samostatně účtovat, zpravovat účetní výkazy a vyplnit daňová přiznání.

 • Rekvalifikační kurz v rozsahu 136 hod.
 • prezenční forma studia 17 dní
 • akreditováno č.j. MSMT-4531/2017-1/126

Účastníci kurzu získají ucelenou znalost účetnictví, přehled v oblasti daní, schopnost samostatně účtovat a kompletní znalosti účetnictví pro výkon samostatné účetní.

Budou účtovat od založení jednotky až po účetní uzávěrku, zajišťovat ucelené části účetního systému organizace, provádět účetní operace a jednotlivých účtech nebo skupinách účtů, provádět účetní zápisy jednotlivých účetních položek, zajišťovat fakturaci v organizaci, shromažďovat a kontrolovat náležitosti účetních dokladů, zajišťovat daňovou agendu, provádět dokladové inventury a pořizovat inventurní soupisy, zpracovávat účetní doklady, zakládat veškeré účetní doklady, zpracovat účetní uzávěrku včetně všech výkazů a zpracovávat daně.

Obsahová náplň

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Význam a funkce účetnictví
  • Historie a vývoj účetnictví
  • Funkce a podstata účetnictví
  • Uživatele účetních informací
  • Regulace účetnictví a účetních závěrek
  • Účetní soustavy
 3. Zásady vedení účetnictví
  • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů
  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Podvojnost
  • Účtování pokladny, banky
  • Zúčtovací vztahy
  • Mzdy, DPH, majetek, zásoby
 4. Základy účetnictví
  • Účetnictví jako systém
  • Zásady vedení účetnictví
  • Vybrané povinnosti účetních jednotek v ČR
  • Vedení účetních knih
  • Účetní doklady a zápisy
  • Účtová osnova, souvztažnosti
  • Účetní výkazy
  • Inventarizace
 5. Účetní závěrka včetně výkazů
  • Účetní uzávěrka a účetní závěrka
  • Výkazy uzávěrky
 6. Daňová evidence
  • Smysl daňové evidence
  • Jak vést daňovou evidenci
  • Obsah daňové evidence
  • Členění příjmů a výdajů v daňové evidenci
  • Evidence pohledávek a závazků, zásob a majetku
 7. Daň z příjmů
 8. Zdravotní a sociální pojištění
Daně a daňová evidence pro podnikatele

Vstupní požadavky

Ukončené středoškolské vzdělání.

Metodika

 • Přednáška s diskusí
 • Případové studie a cvičení
 • Skupinová práce

Způsob ukončení

Závěrečná písemná zkouška komplexního případu, který se skládá ze tří samostatných modulů:

 1. zaúčtování jednotlivých účetních případů,
 2. zpracování účetní závěrky,
 3. zpracování daňového přiznání.

Celková délka písemné zkoušky je 4 hodiny.

Výstupní doklad

Osvědčení o rekvalifikaci Účetnictví a daňová evidence

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Účetnictví a daňová evidence

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.

  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Účetnictví a daňová evidence – 22 dní
  Digitální marketing dle ECDL