fbpx

Sebereflexe je výborným způsobem, jak získat potřebné sebeuvědomění, prohlédnout své iluze, přijmout vlastní příběhy coby možnost nových naučení se. Je to disciplína obtížná, vyžadující upřímnost k sobě sama a otevřenost novým myšlenkám. Sebereflexe a sebeřízení napomáhá pracovníkům i vedoucím pracovníkům k zodpovědnosti, nadhledu a ke spolupráci při společném úkolu.

Cílem prakticky zaměřeného kurzu je zvýšení pracovní výkonnosti účastníků. Účastníci se seznámí s tím, co může jejich výkonnost ovlivňovat, na čem mohou zapracovat a jak lépe využívat svůj výkonnostní potenciál. Zjistí, kde v sobě najít potenciál a energii na prosazování svých názorů, cílů a plánů v rámci firmy. Seznámí se způsoby, jak správně využít moc, respekt a autoritu. Naučí se, jak se efektivně prosazovat při dodržení základních etických norem

Obsahová náplň

  • Sebepoznání
  • Jak se sebou pracovat – vlastní potenciál, systém hodnot a emoce
  • Sebedisciplina a sebemotivace
  • Vlastní Time Management
  • Využití komunikace k sebeprosazení: komunikační dovednosti a styly, slovní sebeobrana, mít respekt a být respektován, asertivní jednání.
  • Vyjednávání: využití moci, času a informací
  • Modelové situace, při kterých si účastníci zkouší rozdílné role a nacvičují různé situace

Vstupní požadavky

  •  Pro každého, kdo si stojí za svým a je ochoten nést důsledky za své jednání

Metodika

  • Facilitační matody využívající zkušenosti účastníků.

Výstupní doklad

  •  Osvědčení o absolvování worskhopu.

Přihlaste se na kurz Sebeřízení a supervize 

Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
Projektové řízení od A až do Z
Vstupní, adaptační a další odborná školení
Menu