fbpx

Rozvoj osobnosti projektového manažera

Projektový manažer je odpovědný za projekt ve všech jeho fázích, definuje projektový tým, zpracovává plán projektu, poté projekt řídí, monitoruje a v závěru vyhodnocuje dosažené cíle a celkový výsledek projektu. Na projektového manažera jsou kladeny velmi vysoké nároky, musí umět nejen „tvrdé dovednosti“, ale také musí být výborný manažer a musí umět vést svůj projektový tým tak, aby byl projekt úspěšný.

Cílem tohoto kurzu je sebepoznání a sebeuvědomění svých silných a slabých stránek, osvojit si efektivní řízení týmů, lépe zvládat stresy, konflikty a změny v průběhu realizace projektu. Uvědomit si sílu svých kompetencí a dovedností projektového manažera.

Obsahová náplň

  • Osobnost projektového manažera
  • Sebepoznání a sebeuvědomění
  • Vytváření a řízení dobrých vztahů v týmu
  • Komunikace jako základ dobrých vztahů
  • Řízení konfliktů v projektu
  • Vyjednávání při řízení projektu
  • Zvládání nestandartních vztahů při vyjednávání
  • Zvládání stresu
  • Plán osobního rozvoje

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady z praxe, cvičení, hry, řešení případové studie.

Vstupní požadavky

Kurz je určen projektovým manažerům, členům projektových týmů a všem, kteří mají potřebu sebepoznání a sebeuvědomění si sami sebe ve spojení nastavení plánu osobního rozvoje.

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Rozvoj osobnosti projektového manažera.

Přihlaste se na kurz Projektové řízení v praxi

Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
Projektové řízení pro pokročilé
Metoda logického rámce
Menu