fbpx

V rámci tohoto rekvalifikačního kurzu Manažer Age managementu cílíme na skupinu manažerů se zaměřením na řízení lidí s ohledem na věkovou diverzitu. Vzhledem k nezvratným proměnám demografického vývoje, které se čím dál zřetelněji promítají do procesu řízení a práce s lidmi si musí manažeři rozvíjet své kompetence, které jim pomohou řídit diverzifikované týmy až tří generací.

rekvalifikační kurz je určen pro manažery a všechny, co řídí týmy

Cíle rekvalifikačního kurzu

Po absolvování kurzu budou manažeři rozumět a chápat, že věk při pracovním uplatnění hraje velkou roli, každá generace má své priority, motivaci, pracovní návyky a životní styl. Manažeři po skončení rekvalifikaci budou umět sladit diverzifikované týmy generace. Budou umět postavit věkové diverzifikovaný tým, jehož složení bude vykazovat pracovní produktivitu, mezigenerační toleranci, prohloubené know-how a v neposlední řadě i lidsky kvalitní, spokojené a motivované zaměstnance. Manažeři budou umět plánovat pracovní síly v týmu s ohledem na věkovou diverzitu a na podporu pozitivní věkové politiky (age-positive policies), budou umět přizpůsobit formy přijímacího řízení pro různé věkové skupiny, zvládat přeřazení pracovníků na jinou, vhodnou pracovní pozici, přizpůsobení pracovního programu, např. úpravu pracovního prostředí či pracovní doby.

Cílem rekvalifikačního kurzu Manažer Age Managementu je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkové diverzifikaci svých podřízených a naučit manažery je řídit tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Obsahová náplň kurzu

Obsah tohoto kurzu je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe tak, aby si absolvent odnesl z tohoto kurzu co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Věková diverzita týmu, týmové role s ohledem na věk, vytváření vztahů v rámci spolupráce v týmu, generace Baby boomers,  X, Y a Z
 • Manažerské styly řízení s ohledem na age management, řízení s ohledem na věkovou diverzitu
 • Vedení lidí a věkově diverzifikovaného týmu, multigenerační pracoviště
 • Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání
 • Vytvoření příležitostí pro mentoring z více generací, mentoringové programy a metody stínování
 • Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzitu
 • Worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí

V nabídce máme i jiné rekvalifikační kurzy, které nalezte zde

Časová dotace

 • prezenční forma studia
 • 120 hodin, 15 dní

Metodika

 • přednáška s diskusí
 • případové studie a cvičení
 • skupinová práce

Vstupní požadavky

 • Ukončené středoškolské vzdělání.

Termíny a obsah kurzu

Cena Kurzu

 • 19 900 Kč bez DPH/osobu

Místo konání

 • tř. Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav

Způsob ukončení

 • Účastník si připraví ppt prezentaci na jedno z probíraných témat v rámci obsahu kurzu, které bude prezentovat v časové dotaci 10 minut. Následně mu budou položeny 3 otázky z dané problematiky od tří členů zkušební komise.

Výstupní doklad

 • Osvědčení o rekvalifikaci Manažer

Akreditovaný

 • pod č. j. MSMT-28764/2017-1/550

Přihlaste se na rekvalifikační kurz – Manažer Age managementu 

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Digitální marketing dle ECDL
  Projektové řízení od A až do Z
  Menu