fbpx

Nový rekvalifikační kurz: Naučte se vést věkově různorodé týmy!

Manažer strategie age managementu

Demografický vývoj, stárnutí populace a i změna životního stylu se čím dál zřetelněji promítá do fungování firem, jejich procesů a řízení. Ani vedení lidí není to co bývalo. Stále více je potřeba se zabývat take přístupem k různým generacím na pracovišti a brát zřetel na věkovou diverzitu. Naše společnost ProEduCo s.r.o. připravila jako první v České republice unikátní rekvalifikační kurz Manažer strategie age managementu. Je určený pro všechny manažery a pracovníky, kteří ke své práci potřebují age management.

Pro koho je kurz ideální?

Pro všechny, kteří pracují s mezigeneračními týmy a jsou zodpovědní za mezigenerační předávání know-how. Na své si také přijdou všichni, kteří připravují strategii age managementu ve firmách nebo jednoduše všichni, kterézajímá age management nebo i diversity management. Naši lektoři a experti mají velké zkušenosti z praxe. Celý rekvalifikační kurz probíhá aktivní formou diskuze, předávání a sdílení zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na věkovou různorodost.

Kurz má tři hlavní cíle:

 1. Pro vás nejdůležitější cíl – pochopit, naučit se porozumět a získat nový pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzitu. Co si pod tím představit? Jednoduše, jedná se o to naučit se, jak řídit svůj tým tak, aby se navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.
 2. Našim záměrem je předat co nejvíce praktických zkušeností, dovedností a umožnit sdílení.
 3. Třetím cílem je získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti potřebné pro nastavení strategie age managementu ve firmách.

Jak si poradit s více generacemi v jednom týmu?

Úspěšný absolvent po ukončení kurzu bude dobře vědět, jak nastavit spolupráci různých generací v rámci jednoho pracovního týmu. Bude umět postavit věkové různorodý tým, jehož složení bude vykazovat pracovní produktivitu, mezigenerační toleranci a prohloubené know-how. Zkrátka, bude mít v týmu lidsky kvalitní, spokojené a motivované zaměstnance.

Manažeři budou umět plánovat pracovní síly v týmu s ohledem na pracovní schopnost a na podporu pozitivní věkové politiky (age-positive policies).

Také budou velice dobře vědět, jak:

 • přizpůsobit formy přijímacího řízení pro různé věkové skupiny,
 • přeřadit pracovníky na jinou vhodnou pracovní pozici,
 • přizpůsobovat pracovní program např. úpravu pracovního prostředí či pracovní doby tak, aby byla spokojená firma i její lidé,
 • podporovat a dávat možnost osobního a kariérního rozvoje, kvalifikačního růstu v každém věku,
 • přizpůsobit další vzdělávání starším pracovníkům,
 • podporovat mezigenerační učení,
 • podporovat interní komunikaci mezi různorodými skupinami zaměstnanců,
 • umět zavádět přístupy age managementu do stávajícího prostředí organizace,
 • být připravený na změny organizace i vnějšího prostředí, které sebou přináší předpokládaný demografický vývoj společnosti.

V neposlední řadě budou zvládat také rozvoj zdravotních, bezpečnostních opatření apod.

Age management ve smyslu „řízení věkové skupiny zaměstnanců“, resp. „řízení zohledňující věk zaměstnanců“, nemusí být nutně chápán jen v souvislosti s fenoménem stárnoucí společnosti. Jde o termín, kterým se označují činnosti a opatření, jejichž cílem je podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti. Taková opatření by pak měla především zajistit, aby každý pracovník měl možnost využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku.

Strategie age managementu jsou směrovány ke všem věkovým skupinám pracovníků: začínajícím, středního věku i těm, kteří již pomalu ukončují svou pracovní dráhu.

Neváhejte a přihlaste se!

Menu