fbpx
Výzva age management

Age management – chytrá změna v řízení

A je to tady! Dobrá zpráva, že se již konečně přestává o age managementu jenom mluvit, ale začíná se něco dělat. 30. 10. 2017 byla vyhlášena výzva „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost v růstu“.

Hurá do projektu

Někteří zaměstnavatelé neví, jak se k výzvě postavit a jakou mají dát váhu age managementu ve svých firmách. Stále to odkládají kvůli svým prioritám – vyrábět, prodávat a vydělávat. Jedno je jasné – je potřeba se postavit čelem problému věkové diverzity svých týmů. Čím dříve s age managementem začnou firmy pracovat, tím budou mít větší konkurenční výhodu. Firmě se sníží fluktuace, sníží se náklady a zvýší výkonnost. Zaměstnanci zájem ocení, budou spokojenější, výkonnější a loajálnější. Manažeři budou vědět, jak řešit mezigenerační komunikaci v týmech. Firma získá vyšší hodnotu a prestiž. Je to win-win.

Halo, halo.. Co je to za tikot?

Bomba. Každou chvíli bouchne. S tím souhlasí mnoho personálních ředitelů a personalistů. Cítí potřebu s tím něco začít dělat, ale neví jak. Nyní nastala ta pravá chvíle, v rámci vyhlášené výzvy „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost v růstu“. Celé znění výzvy najdete zde. Můžete získat finanční podporu pro zavedení změn.

Součástí výzvy je audit Age managementu jako povinná příloha. Kromě toho, že je to povinné, je dobré ho mít. Audit vám přinese možnost udělat si komplexní obrázek o stavu ve vaší firmě a doporučí vám, jak maximálně využít potenciál vašich lidí. Výsledky auditu budou použity jako podklady pro projektovou žádost.

Podporované aktivity projektu

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení;
 • Vzdělávací  aktivity  v  oblasti  age  managementu  pro  zaměstnavatele  a  zaměstnance;
 • Aktivity  zaměřené  na  koučink  a  mentoring v  oblasti age managementu,  poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe;
 • Zpracování  strategií  a  plánů  pro  zavádění  age  managementu  ve  společnosti,  rozvoj personálních  strategií  s  ohledem  na  potřeby  jednotlivých  generací  na  pracovišti, schopnosti  a  potenciál  zaměstnanců, tvorba personálních strategií  zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice;
 • Tvorba  a  realizace  podnikových  vzdělávacích  programů  zaměřených  na  age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;
 • Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem;
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů;
 • Identifikace  pracovního  a  profesního  chování  se  zaměřením  na  pracovní  preference, motivaci,  postoje,  styl  práce  a  způsob  interakce  s  ostatními  lidi  (týmová  práce); identifikace aktuálního pracovního potenciálu;
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací  (vzdělávací  aktivity  v  oblasti  zdraví,  posilování  osobních  i  profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin);
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování;
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce;
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit;
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu;
 • Vzdělávací  aktivity  v  oblasti  metod  učících  se  organizací,  zavádění  principů učící se organizace do praxe;
 • Vzdělávací  aktivity z oblasti  age  managementu  související  se zvládáním nároků Průmyslu 4.0:
  • osvěta  a  využití  4. průmyslové  revoluce nejen pro  začlenění  starší  generace do pracovních procesů;
  • vzdělávací  a  poradenské  aktivity pro  zaměstnance v  oblasti digitální  gramotnosti a v oblasti nových technologií a postupů s ohledem na age management;
  • programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi;
  • aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability;
  • zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.

Tak, a jak to teď dát všechno dohromady? ProEduCo Vám jako zkušený rádce pomůže jak v tematice age managementu, tak i v sestavování projektu. Napište nám!

Menu